Rådgivning

Pensionsrådgivning

Hovedparten af os skal regne med at være pensionsmodtagere i mindst 25 år. Vores pensionsordninger er derfor næsten lige så afgørende for os som vores løn, mens vi er i arbejde. På trods af dette faktum, er interessen for pension desværre stadig lav hos langt de fleste danskere.

Den voldsomme kompleksitet, der er forbundet med pensionsopsparing, gør det ikke nemmere at danne sig et overblik, for slet ikke at nævne at få truffet nogle velunderbyggede beslutninger.

Kombinationen af kompleksiteten og de voldsomt store beløb i pensionsspørgsmål gør, at det meget ofte vil være en god ide at alliere sig med en rådgiver med dyb pensions- og investeringsteknisk indsigt.

FPension kan hjælpe dig uanset, om du er virksomhedsleder, pensionsopsparer eller anden med behov for dybere forståelse omkring pensionsforhold.. Det kan fx dreje sig om:

 • Konsekvenser af ny lovgivning
 • Forståelse af nye pensionsprodukter i branchen
 • Hvad betaler man i virkeligheden i omkostninger – og er det rimeligt?
 • Hvorfor er afkastene, som de er?
 • Investeringspolitik i de enkelte selskaber
 • Gennemgang af din virksomheds pensionsordning
 • Generel sparring omkring pensions- og investeringsrelaterede emner
 • Analyser af pensionsmarkedet
 • In- eller outsourcing af dele af pensionsselskaber
 • Aktuarmæssige opgaver
 • Køb og salg af pensionsporteføljer